Disclaimer

Ondanks alle zorg die besteed is aan de samenstelling van deze website kan NewbornPhotoProps geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website.

Tenzij expliciet anders is aangegeven komen NewbornPhotoProps en Ans Rijke alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten) toe op alle informatie en afbeeldingen die op deze website wordt geopenbaard en is het niet toegestaan informatie of afbeeldingen van deze website te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze, anders dan voor eigen gebruik, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Paardensportvereniging Keizerstad.

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.